Dlaczego?

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) wprowadzona została na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK w Krakowie w 2013 roku. Program wpisany jest w nurt edukacji zindywidualizowanej i spersonalizowanej, czyli nastawionej na konkretne potrzeby i oczekiwania studenta, realizując przy tym zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające aktualnym wyzwaniom. Program ten, oparty na metodzie tutoringu akademickiego, do tej pory skierowany był do studentów pierwszego stopnia. Tymczasem warto studentom drugiego stopnia również otworzyć możliwość zindywidualizowanego i spersonalizowanego rozwoju.

  • Edukacja zindywidualizowana – własny program studiów
  • Edukacja spersonalizowana – opieka tutorska
  • Edukacja elitarna – 10 studentów
  • Edukacja ambitna – zróżnicowana i wymagająca
Nauka
Biznes
Rozwój

Opis programu

Studenci Wydziału po drugim  semestrze studiów II stopnia zamiast specjalności mogą ubiegać się na przyjęcie na WISE. W toku rekrutacji wyłonionych zostanie 10 studentów. Studenci Ci nie będą realizować żadnej ze specjalności kierunkowych, lecz zamiast tego objęci zostaną programem WISE.

Oferta skierowana będzie do studentów  II stopnia Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Dobierając sobie samodzielnie przedmioty specjalnościowe – studenci będą mieli do wyboru szeroką ofertę zajęć dydaktycznych wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału, przy czym indywidualny program studiów każdego studenta musi obejmować zajęcia (z zaliczeniami i egzaminami) z co najmniej trzech kierunków studiów.

W ramach II stopnia WISE studenci studiów uzupełniających magisterskich mieliby do wyboru trzy indywidualne ścieżki rozwoju – w porozumieniu ze swoim tutorem i we współpracy z promotorem pracy magisterskiej:

Diagnoza zainteresowań naukowych. Dwusemestralna praca nad wybranym tematem badawczym, rozwijanie wiedzy, umiejętności krytycznej analizy tekstu, syntezy i wnioskowania. Włączenie studenta WISE w prace badawcze tutora, których efektem końcowym mogłaby być publikacja naukowa i/lub wyjazd na konferencję naukową. Celem ścieżki jest doświadczenie przyjemności intelektualnej związanej z pracą badawczo-naukową, odkrycie wolności eksploracji naukowej oraz radości szukania odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze.
Diagnoza preferencji zawodowych, predyspozycji i możliwości. Dwusemestralna praca nad szlifowaniem umiejętności miękkich i formułowaniem celów zawodowych. Udział studenta WISE w spotkaniach z przedstawicielami praktyki gospodarczej oraz z profesjonalnym doradcą zawodowym. Celem tej ścieżki jest zaprojektowanie drogi rozwoju zawodowego studenta, poznanie oraz przygotowanie go do aktualnych wymagań rynku pracy.
Tutoring akademicki daje swobodę selekcji tematów i formułowania celów pracy. Polega na wspólnej, studenta I tutora, podróży intelektualnej i ma na celu rozwijanie pasji oraz zainteresowań studentów w określonych dziedzinach. W centrum jest student i jego zainteresowania. Ważna jest współpraca i partnerstwo. Odkrycie swoich pasji i ich realizacja w życiu jest bowiem jednym z czynników szczęśliwego życia. Inny kluczowy czynnik, czyli życie według swoich wartości, jest też przedmiotem pracy: tutor oprócz rozwoju wiedzy i umiejętności kładzie nacisk na rozwój charakteru.