Sympozjum


Perłą w koronie WISE jest coroczne sympozjum, organizowane i prowadzone przez studentów. Ciekawi ludzie, gorące dyskusje, cenne warsztaty i dużo zabawy!

Sympozjum WISE,

ma miejsce wiosną w uroczym Chochołowym Dworze, w Jerzmanowicach pod Krakowem. Organizatorami Sympozjum są: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Stowarzyszenie WISE.

Sympozjum składa się z dwóch intensywnych dni obrad, wypełnionych ciekawymi wystąpieniami, panelami oraz ożywioną dyskusją i wymianą opinii. Pod koniec drugiego dnia sympozjum zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji do Stolików Kariery. Przy każdym stoliku siedzą przedstawiciele potencjalnych pracodawców, organizacji, firm i administracji, a studenci mogą się przysiadać i zadawać dowolne pytania. Stoliki Kariery to miejsce spotkań, nieskrępowanych rozmów, poszerzania horyzontów zawodowych i uczenia się od najlepszych.

Zależy nam, sympozjum było miejscem spotkań i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami młodszego i starszego pokolenia, studentami, rozpoczynających swoją karierę zawodową, a wybitnymi, nietuzinkowymi osobami z różnych sfer życia społeczno-gospodarczego, którzy odnieśli sukces zawodowy, realizują swoje pasje i zmieniają świat na lepsze.