Oferta Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej skierowana jest do wszystkich studentów stacjonarnych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych po trzecim semestrze (w ramach specjalności), którzy na I roku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. Wybór przyszłych studentów dokonywany jest w dwuetapowym procesie rekrutacyjnym. Liczba osób w danym roku nie powinna przekroczyć 15.

I etap rekrutacji potrwa do końca stycznia 2016r. Jest w pełni elektroniczny i polega na wstępnym wyborze kandydatów spośród osób, które złożyły aplikację.

Aplikacja musi zawierać:

  • 1. CV
  • 2. List motywacyjny
  • 3. Informacja o średniej z pierwszego roku studiów – minimum 4,0 (źródło Wirtualny Dziekanat)
    ELEMENTY DODATKOWE:
  • 4. Ewentualne listy polecające

O wynikach pierwszego etapu studenci zostaną poinformowani elektronicznie.

II etap, planowany na drugi tydzień lutego, jest formą rozmowy kwalifikacyjnej tutorów z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli I etap rekrutacji. Po jego zakończeniu wybrani zostaną przyszli studenci Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej. .

W trakcie procesu rekrutacyjnego analizowane są osiągnięcia, motywacja oraz pomysł na własny rozwój kandydatów. Przy czym zaznaczyć należy, że średnia ocen uzyskana na wcześniejszych etapach edukacji, choć wymagana jest na poziomie co najmniej 4,0, nie odgrywa kluczowej roli podczas wyboru przyszłych studentów.

Imię i nazwisko

Adres email

Kierunek studiów

CV

List motywacyjny

Inne pliki

Uwagi