I stopień (studia licencjackie) – rekrutacja zimowa


Oferta Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej skierowana jest do wszystkich studentów stacjonarnych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych po trzecim semestrze (w ramach specjalności), którzy na I roku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. Wybór przyszłych studentów dokonywany jest w dwuetapowym procesie rekrutacyjnym. Liczba przyjęć w danym roku to 15 osób.

I etap rekrutacji trwa do końca stycznia

Jest w pełni elektroniczny i polega na wstępnym wyborze kandydatów spośród osób, które złożyły aplikację. Na Wasze aplikacje czekamy do końca stycznia pod adresem: wise@uek.krakow.pl

Aplikacja musi zawierać:

  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Informacja o średniej z pierwszego roku studiów – minimum 4,0 (źródło Wirtualny Dziekanat)
  4. ELEMENTY DODATKOWE: Ewentualne listy polecające

 

II etap, planowany na drugi tydzień lutego

jest formą rozmowy kwalifikacyjnej tutorów z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli I etap rekrutacji. Po jego zakończeniu wybrani zostaną przyszli studenci Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej.

W trakcie procesu rekrutacyjnego analizowane są osiągnięcia, motywacja oraz pomysł na własny rozwój kandydatów. Przy czym zaznaczyć należy, że średnia ocen uzyskana na wcześniejszych etapach edukacji, choć wymagana jest na poziomie co najmniej 4,0, nie odgrywa kluczowej roli podczas wyboru przyszłych studentów.