III Sympozjum WISE

W dniach 7-9 kwietnia 2017 roku w Jerzmanowicach pod Krakowem już po raz trzeci odbyło się sympozjum naukowe Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej – WISE – Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Hasłem przewodnim wydarzenia nad którym patronat objął Jego Magnificencja Rektor UEK prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa było „WISE INNOVATIONS”. Wykład inauguracyjny wygłosił Michał Zalewski – rzecznik prasowy ICE Kraków, a wprowadzenie do debaty oksfordzkiej dla studentów wygłosiła Pani Minister Jadwiga Emilewicz – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE
  • III Sympozjum WISE

III Sympozjum WISE

Trzy dni bardzo intensywnych obrad, które otworzyli: prorektor UEK ds. studenckich prof. dr hab. Krzysztof Surówka oraz Dziekan Wydziału EiSM – prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej było skupione w całości wokół innowacji. Innowacji,  która w literaturze oznacza zmianę i ma na celu nadanie nowej jakości istniejącym produktom i usługom lub wprowadza zupełnie nowe. Podczas Sympozjum studenci mogli się jednak dowiedzieć, że “bycie innowacyjnym” nie dotyczy jedynie wprowadzanych zmian w obrębie procesów technologicznych, ale, że innowacje dotykają także sfery niematerialnej. Takie “ulepszanie” może zachodzić w procesach, marketingu i organizacji, a nawet w kulturze lub sferze społecznej.

Podczas Sympozjum dyskutowano o tym jaki wpływ na społeczeństwo mają media społecznościowe, jak zmienia to zasady i warunki handlu oraz marketing towarów i usług. Wiedzą już o tym także przedsiębiorstwa, dla których jest to platforma do reklamowania swoich produktów, bez ponoszenia przy tym wysokich nakładów finansowych. Firmy włączają socialmedia do swoich strategii marketingowych, dzięki czemu mają możliwość szerszej komunikacji z potencjalnym klientem. O tym, że współczesne media są innowacyjne omówiono podczas panelu “Innowacje – Nowe Media”, w którym wzięli udział przedstawiciele takich firm jak: TalentMedia (firma wprowadziła na rynek z sukcesem markę BodyBoom) czy CallPage – startup studentów UEK, który śmiało może mówić o sukcesie w branży e-marketingu. Ponadto w pierwszym dniu Sympozjum odbyła się dyskusja na temat perspektyw rozwoju Polski w perspektywie roku 2050 w którym udział wzięli przedstawiciele świata polityki: Barbara Nowacja (Inicjatywa Polska), Łukasz Słoniowski (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Tomasz Janowski (.Nowoczesna). W drugim dniu obrad miał miejsce panel typowo biznesowy, w którym w ciągu dwóch godzin pasjonującej wymiany zdań – przedstawiciele różnych branż dyskutowali o innowacjach wdrażanych w firmach, które reprezentowali. Wśród dyskutantów byli: Mariusz Koczwara (absolwent UEK) – Dyrektor w Accenture, Dyrektor Tomasz Motyl odpowiedzialny za działkę IT w Alior Banku, dr Leszek Ruchwa prezes firmy Diversity sp. z o.o. (absolwent UEK) oraz Leszek Zieliński – prezes Jobman Group sp. z o.o.

Kluczowym punktem pierwszego dnia obrad była debata oksfordzka, której teza brzmiała “Ta izba twierdzi, że polski biznes nie ma szans konkurować innowacyjnością”. Studenci WISE, którzy są nie tylko uczestnikami Sympozjum, ale także jego kreatorami debatowali głównie nad innowacyjnością polskich firm – skupiając się w dużej mierze na przemyśle, wskazując m.in. na dużą wagę innowacyjnych technologii wydobycia i produkcji – bardzo często odnosząc się w swej argumentacji do słów jakie w swoim wykładzie wprowadzającym wygłosiła minister Emilewicz. Debatę podsumował panel ekspertów, któremu przewodniczył prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej (dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), a w skład którego weszli także: Małgorzata Popławska (wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego), Michał Kanownik (prezes ZIPSEE “Cyfrowa Polska”) oraz Rafał Kukla (Burmistrz miasta Gorlice).

Sympozjum urozmaiciły również liczne warsztaty, poprowadzone dla studentów przez naszych partnerów: Brown Brothers Harriman, Collegium Wratislaviense, Krakowski Park Technologiczny, Accenture, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Not Just Shop.

Dzięki flagowemu wydarzeniu Sympozjum, tzw. stolików kariery, studenci i absolwenci, mogli porozmawiać z przedstawicielami różnych firm i instytucji na temat planowanej ścieżki zawodowej, możliwości i warunków pracy oraz zasad towarzyszących procesowi rekrutacji.

Sympozjum w całości zorganizowało Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów WISE pod wodzą: Olgi Pajor (prezes Stowarzyszenia WISE) i lidera projektu Michała Gołdysa (student WISE III roku Ekonomii), we współpracy z tutorami: dr. Łukaszem Danelem z Katedry Nauk Politycznych, mgr. Jakubem Kwaśnym z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz dr Agnieszką Żur z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji. Wszystkie trzy katedry sprawują bowiem opiekę merytoryczną nad Sympozjum WISE.

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy za wszelaką pomoc i wsparcie udzielone podczas organizacji Sympozjum szczególnie dla władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Sandra Górowska
Dominika Frytek
mgr Jakub Kwaśny

III Sympozjum – WISE Innovations

Inne informacje