WISE powstało dzięki zaangażowaniu trójki pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Dr Agnieszka Żur jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji. Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji. W pracy badawczej zajmuje się przedsiębiorczością organizacyjną i społeczną.

Pochodzi ze  Świnoujścia, a wychowała się w Montrealu. Studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Witschaftsuniversitat w Wiedniu i Hiroshima Economic University. Intersuję się edukacją progresywną i aktywnymi metodami nauczania. Wierzy w moc edukacji i w ustawiczne uczenie się na wielu polach życia. Mieszkała i pracowała w Krakowie, Lozannie i w Hong Kongu. Chętnie poprowadzi tutoriale również po angielsku. Jest mamą trójki dzieci. Ceni otwartość, ciekawość świata, dociekliwość i pracowitość.

Magister nauk ekonomicznych, otwarty przewód doktorski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik naukowo-dydaktyczny, asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o. Kraków. Członek Jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie od 2006 roku.

Wierzy, że nie ma rzeczy nie możliwych. Zgodnie z zasadą „Sky is the limit” stara się sięgać po to co nieosiągalne. Do pracy chodzi z uśmiechem na twarzy – bo edukacja to jego pasja. Ceni sobie kreatywność, zaangażowanie i dobre chęci.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”, Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

Autor monografii poświęconej brytyjskiej Izbie Lordów, kilkunastu publikacji naukowych z zakresu politologii, a także referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, współredaktor naukowy kilku prac zbiorowych poświęconych demokracji i polskiemu systemowi politycznemu.

Laureat kilkunastu nagród Rektora UEK przyznanych za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne, a także czterokrotny laureat plebiscytu na najlepszych wykładowców „Mentorzy UEK”.