I Sympozjum WISE

Odbyło się w dniach 20-22 marca 2105 w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach koło Krakowa.
Wśród zaproszonych gości – panelistów znaleźli się:
– Piotr Czekierda  –  Współzałożyciel i prezes Collegium Wratislaviense – wiodącego ośrodka edukacji spersonalizowanej oraz pomysłodawca Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczośc.
– Adam Filipek – Wicedyrektor IT AccerolMittal, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Krakowskiej.
– Jarosław Flis – Redaktor „Tygodnika Powszechnego”, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Łukasz Gibała – Poseł na Sejm VI i VII kadencji, doktor nauk humanistycznych i przedsiębiorca. Kandydat na prezydenta miasta Krakowa w 2014 roku.
– Łukasz Kaliciński – Prezes firmy odzieżowej NOTJUSTSHOP – jedynej w Polsce i pierwszej w Europie łączącej przedsiębiorczość z akcją charytatywną.
– Jacek Klich – Profesor nadzwyczajny UEK,  doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk humanistycznych.
– Jerzy Kołodziej – Wiceprezes zarządu Business Potential Discovery, wykładowca akademicki, certyfikowany trener Insights Discovery.
– Jerzy Kornaś – Kierownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych – myśli politycznej, doktor nauk humanistycznych.
– Zbigniew Krzysztyniak – Dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa, były członek zarządu Polskiej Agencji Prasowej PAP.
– Jerzy M. Mischke – emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Inżynier Specjalista do spraw organizacji (e-) edukacji.
– Edward Molendowski – Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor nadzwyczajny. W latach 1991-2001 kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Budapeszcie.
– Marcin Pulit – Prezes Zarządu Radia Kraków, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni dziennikarz Radia Kraków.
– Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2010-2015, poseł na Sejm VIII kadencji, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
– Andrzej Wąs – Senior Business Consultant IFS Poland w Krakowie, magister Informatyki – Uniwersytet Jagielloński.
– Aneta Wrzesień – HR Manager Phillip Morris International Polska.
– Kazimierz Zieliński – Profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji.
– Leszek Zieliński – Założyciel, główny udziałowiec i  Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Biuro Promo oraz Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.