W dniach 22-24 kwietnia w podkrakowskiej miejscowości Jerzmanowice już po raz drugi odbyło się Sympozjum WISE. Hasłem konferencji było „Moje miasto, a w nim…”.

Miasta odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczo-społecznym kraju, czemu wyraz daje m.in. stale postępujący proces urbanizacji. Miasta to przede wszystkim kapitał ludzki, ośrodki akademickie, czy koncentracja przemysłu i handlu, które generują innowacje i kolejne start-upy. Miasta są także przestrzenią dla ludzi, którzy w ramach ruchów miejskich tworzą nie tylko niesamowite projekty i wpływają na rewitalizację, ale również aktywizują społeczność zwracając uwagę na problemy, którymi do tej pory nikt się nie zajmował.

Jednakże urbanizacja przyczynia się również do wielu negatywnych zjawisk. W najbliższych latach miasta będą musiały zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, do których należy przede wszystkim infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe, któremu poświęcono panel „Budownictwo a rozwój”.  Podczas ożywionej dyskusji zwrócono uwagę m.in. na boom na rynku nieruchomości, który obserwujemy już od jakiegoś czasu, czy brak kompleksowej polityki mieszkaniowej.

Tematem bardzo aktualnym jest również problem zanieczyszczenia powietrza w miastach, który wraca jak bumerang szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Z zagadnieniem tym w ramach debaty oksfordzkiej, której teza brzmiała „Ta izba twierdzi, że miasta przyszłości będą konkurować o mieszkańców jakością powietrza”,  zmierzyła się szóstka studentów: Alicja Dudek, Piotr Kania, Mateusz Łach, Michał Sowa, Piotr Kostański oraz Mikołaj Chanek. Studenci podczas dyskusji kładli nacisk przede wszystkim na aspekty ekonomiczne i społeczne jakie ponoszą zanieczyszczone miasta. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię zdrowotną, gdyż co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w samym tylko Krakowie przedwcześnie umiera około 400 osób, a coraz większa liczba mieszkańców miasta zmaga z alergiami, chorobami układu oddechowego, czy chorobami układu krążenia. Pod ogromnym wrażeniem debaty oraz przygotowania merytorycznego studentów byli specjaliści Krzysztof Rodak (MPEC Tarnów) oraz Jan Sady (MPEC Kraków), którzy ocenili dyskusję, a także opowiedzieli o działaniach podejmowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie i Krakowie.

Oprócz licznych paneli i debaty oksfordzkiej odbyły się również warsztaty przeprowadzone przez bank State Street oraz firmy  A.T. Kearney i Valeo, a także stoliki kariery, które umożliwiły studentom i absolwentom WISE odbycie rozmów z przedsiębiorcami, menedżerami, czy pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat kształtowania kariery zawodowej i perspektyw zatrudnienia.

Wśród znamienitych gości II Sympozjum WISE byli m.in. profesor Anna Karwińska, socjolożka i autorka wielu publikacji, profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz Przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO, Roman Ciepiela, prezydenta Tarnowa, Przemysław Żur, konsultant firmy A.T. Kearney, czy Mariusz Bryksy, członek zarządu firmy deweloperskiej Bryksy.

Za przygotowanie II Sympozjum WISE odpowiedzialny był komitet organizacyjny WISE, w którym znajdowali się tutorzy oraz studenci. Szczególną aktywnością przy organizacji konferencji wykazali się Anna Mirzyńska, Olga Pajor oraz Karol Drążkiewicz.

Głównym sponsorem sympozjum była francuska firma Valeo produkująca części i systemy samochodowe, która posiada fabrykę w Skawinie.

Justyna Tomala

KN WISE