Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna – WISE

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna funkcjonuje w ramach specjalności na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

WISE jest unikatową ofertą skierowaną do studentów studiów stacjonarnych tego Wydziału. Obejmuje czwarty, piąty oraz szósty semestr studiów. Studenci przyjęci na WISE mają możliwość tworzenia swojego indywidualnego planu studiów spośród przedmiotów specjalnościowych na wszystkich kierunkach Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Oprócz tego WISE oferuje system spersonalizowanych tutoriali poszerzających wiedzę studenta i rozwijających jego zainteresowania. Daje także możliwość wyboru opiekuna naukowego swojej pracy licencjackiej z grona wszystkich promotorów dostępnych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Dla kogo?

WISE to oferta skierowana do wybitnych i ambitnych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacyjny, oparty nie tylko o średnią ocen, ale także rozmowę kwalifikacyjną, list motywacyjny i listy polecające. Warunkiem aplikowania na WISE jest średnia ze studiów –  co najmniej 4,0. Studia zaprojektowane są z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych,  a zarazem gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów.

“Studiując w zwykłym trybie nie miałam poczucia że jestem jakoś konkretnie związaną z uczelnią. Moja nauka była obok mnie. Będąc na ścieżce wydziałowej dostaje się właśnie to poczucie wyjścia poza szereg studentów, zrobienia czegoś ponad i wreszcie tego, że studenckie działania i nauka mają sens nie tylko dla mnie ale i dla moich nauczycieli. Moje pasje przestają być moja sprawą a stają się czyimś zainteresowaniem.”
Student WISE
“WISE to możliwość indywidualnych spotkań z tutorem, a także „wzięcie spraw we własne ręce” i szansa na pokierowanie swoją ścieżką naukową w sposób zgodny z moimi zainteresowaniami.”
Student WISE
„Najważniejsza dla mnie była próba wyboru przedmiotów i zastanowienia się jaki mam pomysł na siebie i co chciałbym w życiu robić. Równie ważna dla mnie była okazja do rozwoju naukowego – WISE daje taką szansę. Jednak najważniejszą spośród tych trzech najważniejszych była możliwość spotkań z tutorem – to wspaniała przygoda i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie”.
Student WISE